Senin, 17 Juni 2024 |  

Pegawai SMK Al-Muhtadin Depok

Pujianto, SE., MM

Wakasekbid. Kurikulum


Heriyanto, S.Pd

Wakasekbid. Kesiswaan / Pendidikan


Umie Poerwanti, S.AB

Wakasekbid. Humas / Produktif - XII


Santang Sunandar, S.Pd.,

Wakasekbid. Sarpas / Projek Kreatif


Dewi Rahayu, S.Pd

Staff Kurikulum / Matematika - XII


Reni Eprillia Gania, S.Pd

Staff Kurikulum / Matematika - X